webshop product_detail

Produktnummer: 12020

SUPERSOIL

Seppi M S.p.A er grunnlagt av Max Seppi i 1939 og spesialiserer seg innen kratt og steinknusing.
STARSOIL er en multifunksjonell jordfres og steinknuser for fjerning av stubber og røtter og veivedlikehold. Egner seg godt til å opprettholde og vedlikeholder grusveier. Kan arbeide på dybder ned til 30 cm, knuse stein opp til 30 cm og frese trær opp til 50 cm i diameter. Arbeidshastighet 0,5 - 2 km/t. Kan leveres med et utvalg av ekstra utstyr. 
Les mer om produktene her: www.seppi.com


Spesifikasjoner

ModellBreddeSlagereEffektVekt
SUPERSOIL225 cm84 stk250-390 Hk5100 kg
SUPERSOIL250 cm90 stk250-390 Hk5600 kg